راهنمای جامع محیط کار باز: مزایا، معایب، راه‌حل‌ها